آمریکا چین را به دلیل فشار بر مسلمانان تحریم می کند – عیال


نمایندگان کنگره آمریکا به دلیل اعمال فشار پکن بر مسلمانان اویغور در حال استماع گزارش ها و بررسی هایی در خصوص اعمال پاره ای از تحریم ها علیه چین هستند.

به گزارش ایرنا روزنامه مورنینگ پست هنگ کنگ روز شنبه نوشت در جریان بررسی این مساله در کنگره آمریکا، از نمایندگان این کشور خواسته شده است ارسال تجهیزات نظارتی و فناوری های اطلاعاتی و امنیتی ذی ربط به چین را تحریم کنند.

آمریکا در هفته های اخیر بارها اعلام کرده است فشار چین بر ملیت اویغور افزایش یافته و نزدیک به یک میلیون نفر از اعضای این قومیت در شمال غرب چین بازداشت شده اند.

گروهی از مسئولان تحقیقاتی آمریکا در گزارش خود به کنگره تاکید کرده اند باید راهبردهای مختلف و تحریم هایی را علیه پکن در نظر گرفت تا به این شرایط اسفناک پایان دهد.

بازدید اپلیکیشن 4 , بازدید سایت 4