ابراهیم حاتمی‌کیا به خاطر تبلیغ جنجالی «به وقت شام» عذرخواهی کرد – عیال


گزارش تصویری

برای نمایش تصاویر کلیک کنید.
6 عکس

ابراهیم حاتمی‌کیا کارگردان کلیپ سینمایی «به وقت شام» بابت نمایش تبلیغاتی عجیب این کلیپ در روز گذشته از مردم عذرخواهی کرد.

روز گذشته چند نفر با استفاده گریم داعشی، اسب، شمشیر و اسلحه در پردیس سینمایی کوروش حاضر شدن و با ترساندن مردم از زن و بچه گرفته تا بیماران قلبی سعی در نوعی نمایش تبلیغاتی برای کلیپ «به وقت شام» اجرا کردند اما این کار آنها به خاطر وحشتی که در بین مردم و خانواده‌ها ایجاد کرد با واکنش‌های منفی روبرو شد.

به دنبال شدت گرفتن اعتراض‌ها ابراهیم حاتمی‌کیا متنی را به این شرح منتشر کرد: «یا حق، بچه‌های گروه تبلیغاتی کلیپ «به وقت شام»! من شاهد زحمات مومنانه و شبانه‌روزی شما در این چند ماه بودم ولی این نمایش کوروش در شان “به وقت شام” نبود. خستگی دو ماه سفر به شهرهای ایران بر تنم ماند.

من تصورم آن بود که قرار است کسی به شکل ریش قرمز در فضای بیرونی کوروش بایستد و مردم با او عکس بیاندازند. نه اسبی و نه جمعی و نه فریادی، آن هم داخل مجتمع در مخیله‌ام نبود و من بی‌نیوز بودم.

عزیزان آزرده‌خاطر در مجتمع کوروش، اعم از مردم و کسبه‌ محترم، اگر دلی لرزید، اگر وحشتی ایجاد شد، بر ما ببخشید و حلال‌مان کنید.

بازدید اپلیکیشن 77 , بازدید سایت 77