احتمال صدور مجوز «کارآگاهان خصوصی» برای اولین بار در ایران – عیال


کاراگاهان خصوصی وارد می شوند. این نکته مهم گزارش نیوزگزاری تسنیم است. به نوشته این سایت، سردار محمدرضا مقیمی در پاسخ به این سوال که آیا امسال موضوع مجوز فعالیت کارآگاهان خصوصی به سرانجام خواهد رسید یا خیر گفته:” ما در حال پیگیری هستیم و امیدواریم اتفاقی بیفتد، ولی نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم که امسال این اتفاق رخ می‌دهد یا خیر. البته عنوان کارآگاه خصوصی عنوان قشنگی نیست، ولی به دنبال آن هستیم تا برخی از کارآگاهان بازنشسته خود را برای پیگیری برخی پرونده‌های پلیسی به کارگیریم.”

به گفته رئیس پلیس آگاهی ناجا در این طرح با استفاده از برخی کارآگاهان بازنشسته و زبده پلیس آگاهی پرونده‌های معوق قدیمی، مورد پیگیری و پیجویی قرار خواهد گرفت.

بازدید اپلیکیشن 44 , بازدید سایت 44