اختراع عجیب آلمانی‌ها برای ردیابی هواپیمای دشمن – عیال


در سال ۱۹۲۰ آلمانی‌ها دستگاهی اختراع کرده بودند تا با آن صدای عبور هواپیمای دشمن را بشنوند. از این دستگاه قبل از اختراع رادار استفاده می شد.

بازدید اپلیکیشن 35 , بازدید سایت 35