اسامه بن لادن در سفر سوئد


“اسامه بن لادن” نفر دوم از چپ در سفر به سوئد در سال ۱۹۷۱