استخدام اولین دوره پلیس زن در عربستان


تابناک با انتشار این عکس نوشت: تصویری از استخدام اولین دوره پلیس زن در عربستان را مشاهده می کنید.