استوری جنجالی آقای تهیه کننده – عیال


سیدمحمود رضوی تهیه کننده سینما با انتشار استوری در اینستاگرام نوشت: «اگر دینداری و حزب اللهی و انقلابی بودن این رفتار و سخنانی است که بعضی از شما عزیزان به جا می آورید. بنده دینی که شما به آن ایمان دارید را نمی شناسم، به انقلاب شما هیچ پایبندی ندارم و حزب اللهی نیستم.انقلاب واقعی اهل خط کشی نیست، دایره انقلابی که حضرت آقا معین کردند با انقلاب شما متفاوت است.»

منبع: نیوزآنلاین

بازدید اپلیکیشن 34 , بازدید سایت 34