اینم مرغ ۱۱ هزار تومانی! – عیال


در حاشیه گرانی دوباره مرغ و توئیت عجیب ترامپ به تقلید از سریال «گیم تاج و تخت»، طراوت نیکی این کارتون را در «نیش خط» منتشر کرد.

بازدید اپلیکیشن 14 , بازدید سایت 14