بازتاب جهانی اخراج مدیر صدا و سیما کیش – عیال


نیوز اخراج مدیرکل صدا و سیمای کیش در رسانه‌های جهان هم بازتاب پیدا کرد.

به گزارش عصر ایران سرویس جهانی بی‌بی‌سی نیوز اخراج مدیر صدا و سیما را به دلیل پخش صحنه‌های جنسی از شبکه تلویزیونی منطقه کیش را در صفحه توئیتر خود منتشر کرده است.

بازدید اپلیکیشن 40 , بازدید سایت 40