بانوی پیر ایستاده مُرد


رئال مادرید ۱ (۴)-(۳) ۳ یوونتوس
رئال مادرید موفق شد به گل ثانیه های پایانی از روی نقطه پنالتی، به نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا صعود کند.

شرح گل ها
دقیقه ۲، مانژوکیچ برای یوونتوس: داگلاس کاستا با یک حرکت زیبا، در سمت راست خدیرا را صاحب توپ کرد. خدیرا توپ را روی دروازه ارسال کرد و مانژوکیچ با ضربه سر دروازه را باز کرد.

دقیقه ۳۷، مانژوکیچ برای یوونتوس: لیشختاینر از سمت راست توپ را روی دروازه ارسال کرد و مانژوکیچ روی سر کارواخال، روی تیر دوم با ضربه سر دروازه را باز کرد.

در دقیقه ۶۱، ماتویدی برای یوونتوس: ارسال داگلاس کاستا با دفع ناقص کیلور ناواس در اختیار ماتویدی قرار گرفت و او دروازه را باز کرد.

دقیقه ۹۰، رونالدو برای رئال مادرید: با برخورد بن عطیه با وازکز، داور نقطه پنالتی را نشان داد و رونالدو از روی نقطه پنالتی توپ را وارد دروازه کرد.