بررسی نیوز تعدیل نیرو در کارخانه‌های مطرح صنایع غذایی – عیال


بازار شایعه داغ است. می گویند صنایع غذایی در حال تعدیل نیرو و تعطیلی هستند.

چه کسی بهتر از محمدرضا مرتضوی رییس کانون صنایع غذایی می تواند در این باره اظهارنظر کند؟

او در مورد صحبت‌های مطرح شده مبنی بر تعطیلی و تعدیل نیروی کارخانه‌های “مهرام” و “کاله”، به نیوزگزاری ایسنا می گوید: گویا کارخانه “مهرام” تعدیل نیرو داشته است اما ورشکستگی کارخانه “کاله” را تایید نمی‌کنم.

از ابتدای سال جاری شاهد افزایش قیمت مواد غذایی در بخش های مختلف هستیم و در این بین افزایش تا ۳۲ درصدی قیمت مواد لبنی بیش از سایر محصولات خودنمایی کرد؛ اتفاقی که به گفته رییس کانون صنایع غذایی، به دلیل ثابت نگه داشتن قیمت ها طی سه سال اخیر و نیز شرایط پیش آمده در بازار این در سه ماه گذشته رقم خورده است.

بازدید اپلیکیشن 1 , بازدید سایت 1