بعید می‌دانم تا پایان سال بنزین گران شود – عیال


نظر رئیس مجلس درباره نیوزی که مربوط به گرانی بنزین است. لاریجانی گفته:” ما باید به گونه‌ای عمل کنیم که فشار زیاد به مردم وارد نشود، شرایط کشور ما اکنون شرایط عادی‌ای نیست و از لحاظ اقتصادی مشکل داریم همین دو نرخی شدن در این بخش هم مفاسد دارد. در حال حاضر آنچه که در این خصوص انجام می‌شود فقط کارت سوخت می‌زنند البته فعلاً قیمت بنزین گران نخواهد شد، فعلاً بحثی برای گرانی بنزین نشده است، بنده بعید می‌دانم تا پایان سال بنزین گران شود البته بستگی دارد مجلس چه تصمیمی می‌گیرد.”

بازدید اپلیکیشن 1 , بازدید سایت 1