تاثیر تحریم بر وضعیت گیمکن آلمانی استقلال – عیال


مشکلاتی که برای کارلوس کی روش رخ داده بود این بار گریبان مارکوس نویمایر آلمانی را در استقلال گرفته است. او قبل از گیم با الدحیل با نیوز شوک آوری روبرو شده است. مارکوس همسری سوئیسی و تابعیت دوگانه آلمانی – سوئیسی دارد. او که حساب های مالی اش را سوئیس باز کرده بوده ، با عقد قرارداد با ایران و ارسال اولین بخش از مبلغ قراردادش از حساب ایران ، با تحریم از سوی بانک های کشورش روبرو شده و تمام حساب های مالی اش را مسدود کرده اند.
حالا این گیمکن از تعطیلی لیگ استفاده کرده و ایران را ترک کرده تا بتواند این مشکل را حل کند. مشکلی که شاید روزهایی که زمان می برد تا حساب هایش را از مسدودی در بیاورد و به آلمان منتقل کند ، کمی بیشتر از تعطیلی تمرینات باشد.

منبع: نیوزآنلاین

بازدید اپلیکیشن 170 , بازدید سایت 21