تذکر به بهنوش بختیاری که می‌خواست پسر نابغه را ببوسد – عیال