توئیت مهناز افشار در مورد فیلتر تلگرام – عیال


به نظر من که مسدود کردن تلگرام، مردم را بیشتر حریص تلگرام می کند، و هیچ فایده ای هم ندارد چون تلگرام امتحان خودش را در ایران به خوبی پس داده است و به این راحتی ها جایگزین نمی شود.