جلوی ورود ایران به یک جنگ را بگیرید – عیال


«رودریگو دوترته» رییس‌جمهور فیلیپین در کنفرانسی با موضوع تغییرات اقلیم مدعی شد: آمریکا باید از مجبور کردن ایران به ورود به یک جنگ خودداری کند؛ چراکه در این صورت اتفاقی که خواهد افتاد شلیک چند صد موشک و بمب هسته‌ای است و هیچ حرفی هم از تغییر آب و هوا و اقلیم زده نمی‌شود. یک انفجار هسته‌ای هربار که انجام بگیرد زمین را به طور کامل تخریب می‌کند.

به گزارش ایلنا،رییس‌جمهور فیلیپین با اشاره به چین و دیگر کشور‌هایی که به گفته خودش نمی‌تواند نام آن‌ها را ببرد، گفت: بگذارید تصمیم ما بر جلوگیری از یک جنگ باشد؛ چراکه فاجعه‌آفرین است. من فکر می‌کنم چنین جنگی پایان زمین است.

بازدید اپلیکیشن 217 , بازدید سایت 217