حرکت قیمت سکه روی مدار نزولی – عیال


قیمت سکه امروز یک بار دیگر روند کاهشی به خود گرفت و تا ۱۵۰هزار تومان ارزان شد.

قیمت سکه طرح جدید تا ظهر با قیمتی در حدود سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان فروخته می‌شد. سکه طرح قدیم نیز سه میلیون و ۶۰۰هزار تومان است. نیم‌سکه یک میلیون و ۸۸۰هزار تومان و ربع‌سکه ۹۵۰ هزار تومان!

بازدید اپلیکیشن 16 , بازدید سایت 16