خانواده سیف کجا هستند؟ – عیال


در جست و جوی پاسخ به این پرسش که خانواده ولی الله سیف آیا واقعا در استرالیا هستند یا نه! دست به دامن منابع آگاه شدیم. شنیده‌های آفتاب یزد از این منابع حاکی از آن است که آن چه از خانواده سیف این روز‌ها مطرح می‌شود نه راست است و نه کاملا دروغ. حمید رسایی از حضور هر دو پسر و هر دو دختر به همراه همسر سیف در استرالیا نیوز می‌دهد.

این در حالی است که دو پسر و همسر سیف در ایران بوده و تابعیت کشوری را هم ندارند. وضعیتی که البته در ارتباط با دختران، ولی الله سیف کاملا متفاوت است؛ چرا که یکی از دختر‌های رئیس کل بانک مرکزی سال‌هاست که در کانادا (و نه استرالیا) با خانواده‌اش زندگی می‌کند. اما دختر دیگر او در استرالیا زندگی می‌کند که البته اطلاعی از این که وی هم تابعیت استرالیا را دارد یا نه در دسترس نیست؛ بنابراین توئیت حمید رسایی درباره مکان حضور یکی از دختران و همچنین حضور همه خانواده وی در خارج کذب است. هر چند اصل ماجرای حضور دختران سیف در خارج از کشور درست است.

بازدید اپلیکیشن 17 , بازدید سایت 17