در اهواز، شیشه اتوبوس پرسپولیس را با سنگ شکستند – عیال


کاروان تیم پرسپولیس که روز پنجشنبه باید به مصاف استقلال خوزستان برود در بدو ورود به اهواز و هنگامی که با اتوبوس به محل اقامت خود می رفت مورد اصابت سنگ قرار گرفت و شیشه اتوبوس پرسپولیسی ها شکست.

اتوبوس کاروان پرسپولیس که به سمت محل اقامت سرخ پوشان در حرکت بود مورد اصابت سنگ قرار گرفت و شیشه اتوبوس شکست ولی خوشبختانه به کسی آسیب نرسید. به نظر می رسد اهوازی ها از شعارهای نژادپرستانه برخی از هواداران پرسپولیس در گیم مقابل فولاد خوزستان در ورزشگاه آزادی ناراحت هستند و این حواشی تا زمان حضور آنان در این شهر ادامه داشته باشد.

بازدید اپلیکیشن 4 , بازدید سایت 4