راه‌اندازی یک اتاق ویژه در مدارس از اول بهمن – عیال


ایسنا نوشت: معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از راه‌اندازی اتاق اسباب گیم در مدارس۱۰ استان به صورت آزمایشی از اول بهمن ماه نیوز داد.

رضوان حکیم زاده اظهار کرد: از ابتدای بهمن ماه این برنامه را در برخی از مدارس کشور به صورت پایلوت آغاز می‌کنیم.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه هدف از راه‌اندازی اتاق اسباب گیم، صرفا گیم و سرگرمی نیست گفت: هدف این است که از اسباب گیم به عنوان یک بستر مناسب برای آموزش و تربیت در دوران کودکی استفاده شود.

حکیم زاده در پاسخ به این پرسش که آیا از ساعات درسی دانش آموزان برای حضور در اتاق اسباب گیم حذف خواهد شد؟ اظهار کرد: ما قصد داریم همان مفاهیم درسی از طریق گیم آموزش داده می‌شود به عنوان مثال مفهومی در درس علوم از طریق گیم به بچه ها منتقل می‌شود که لزوماً به معنای حذف ساعت یک درس نیست بلکه آموزش به شیوه‌ای مبتنی بر گیم است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: هنوز تعداد دقیق مدارس پایلوت مشخص نشده است، ولی پیش‌دبستانی‌ها و مدارس سه پایه اول ابتدایی مشمول اجرای این طرح خواهند بود.

بازدید اپلیکیشن 12 , بازدید سایت 12