روحانی استعفای آخوندی و شریعتمداری را پذیرفت – عیال


رئیس جمهور استعفای آخوندی و شریعتمداری را پذیرفت و مهندس محمد اسلامی و دکتر رضا رحمانی را به عنوان سرپرست وزارتخانه های راه و شهر سازی و صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.
منبع جماران

بازدید اپلیکیشن 13 , بازدید سایت 13