زن ویولن زن دوره قاجار – عیال


فردانیوز با انتشار این عکس نوشت: این تصویر، ویولن زن دوره قاجار بنام اختر معروف به اختر گلابی را در سال ۱۲۹۵ نشان می‌دهد.

بازدید اپلیکیشن 53 , بازدید سایت 53