سیاست‌های جدید صربستان برای افزایش جمعیت – عیال


آلکساندر ووچیچ رئیس جمهور صربستان در یک کنفرانس نیوزی در بلگراد با تاکید بر اینکه کمک مالی از جمله اقدامات دولت به منظور افزایش جمعیت است، گفت که اقدام های از اول ماه ژوئیه امسال ( ۱۰ تیرماه ۱۳۹۷) و برخی دیگر با شروع سال ۲۰۱۹ به اجرا گذاشته خواهد شد.

به گزارش ایرنا، وی افزود که دولت صربستان یک سیاست راهبردی و اقدامات تشویقی برای سیاست جمعیتی کشور اتخاذ کرده که کمک مالی ۱۰۰ هزار دینار( حدود ۸۵۰ یورو) برای اولین نوزاد و برای دومین نوزاد مبلغ ده هزار دینار ( حدود ۸۵ یورو) هر ماه به مدت دو سال و برای سومین فرزند مبلغ ۱۲ هزار دینار ( حدود یکصد یورو) در هر ماه به مدت ده سال و برای چهارمین نو رسیده مبلغ ۱۸ هزار دینار ( حدود ۱۵۰ یورو) ماهانه به مدت ده سال از جمله اقدامات تشویقی دولت است.

ووچیچ با تاکید بر اینکه اگر اقدامی برای فرزند ازدیاد زاد و ولد صورت نگیرد، کاهش جمعیت کشور را تهدید می کند، گفت: صربستان اکنون ۶ میلیون و ۹۹۵ هزار و ۸۰۸ تن جمعیت دارد و درصورتی که چنین روند منفی ادامه یابد، تا سال ۲۰۶۰ جمعیت این کشور بین ۳٫۹ تا ۵٫۵ میلیون تن خواهد بود.

بازدید اپلیکیشن 5 , بازدید سایت 5