شباهت همسر مربی آلمانی استقلال به گیمگر ایرانی – عیال


تصویری از همسر وینفرد شفر (سرمربی تیم اسقلال) در فضای مجازی منتشر شده که به مریم سعادت (گیمگر ایرانی) شباهت بسیاری دارد.

بازدید اپلیکیشن 23 , بازدید سایت 20