عباس امیرانتظام درگذشت – عیال


عباس امیرانتظام، عضو نهضت‌ ملی ایران و سخنگو و معاون نخست وزیر در دولت موقت بازرگان، ساعاتی پیش دار فانی را وداع گفت.

منبع: ایلنا

بازدید اپلیکیشن 141 , بازدید سایت 141