عکسی که هیتلر انتشار آن را ممنوع اعلام کرده بود – عیال


هیتلر را با شلوارک دیده بودید؟ البته این شلوارک خیلی هم معمولی نیست و آلمانی در فرهنگ‌شان به آن lederhosen می‌گویید. عکس هیتلر با شلوارک در سال ۱۹۳۰ گرفته شده است اما او چون این عکس را خارج از شان و حرمت خود می‌دانست، انتشارش را ممنوع اعلام کرد

بازدید اپلیکیشن 3 , بازدید سایت 3