فاصله حداقل حقوق کارگران تا خط فقر – عیال


بخش مهم گزارش تسنیم درباره حقوق کارگران را برایتان نقل می کنیم: در حالی مرکز پژوهش های مجلس خط فقر برای یک خانوار ۴نفره را در شهرتهران در تابستان۹۷ را ماهیانه ۲۷ میلیون ریال یعنی ۲میلیون ۷۰۰هزار تومان می داند که برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس خط فقر را تا ۶میلیون تومان اعلام کرده اند.

در هر صورت در شرایط فعلی که حداقل دستمزد یک کارگر در سال جاری در صورت داشتن دو فرزند، حداقل یک میلیون و ۵۳۴ هزار و ۵۲۲تومان خواهد بود، این رقم با خط فقر حدود ۱میلیون و ۱۶۵هزار و ۴۷۸ تومان فاصله دارد و کفاف گوی زندگی کارگران نیست. نمایندگان کارگری هم نظری مخالف مرکز پژوهش های مجلس دارند، نمایندگان کارگران معتقدند که حداقل دستمزد در هیچ کجای کشور کمتر از ۳٫۵ میلیون تومان نیست.

بازدید اپلیکیشن 1 , بازدید سایت 1