قاتل “ندا” سوم خرداد اعدام می شود – عیال


سومین جلسه رسیدگی به اتهام قاتل ندا علیزاده، پنجشنبه سوم خردا ماه سال جاری در داگاه جنایی مشهد برگزار می‌شود. سومین جلسه رسیدگی به اتهام قتل و تجاوز (ع. ا) قاتل ندا علیزاده دختر ۷ ساله مشهدی، پنجشنبه سوم خردا ماه سال جاری در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک ویژه قتل استان خراسان رضوی با حضور متهم و داود علیزاده پدر مقتول برگزار می‌شود. بر اساس این گزارش متهم فوق در دو جلسه قبلی دادگاه به دلیل بیماری در دادگاه حاضر نشده بود و غیبت داشت.

منبع: باشگاه نیوزنگاران

بازدید اپلیکیشن 5 , بازدید سایت 5