قرار بود تیم ملی ببازد؟ – عیال


صفحه رسمی « بی بی‌سی» در یکی از شبکه‌های اجتماعی دقایقی قبل از پایان گیم فوتبال بین تیم‌های ایران و پرتغال و بدون توجه به نتیجه نهایی ، تیم ایران را از پیش بازنده اعلام کرد!
کسانی که حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و ماجرای آن برج‌های دوقلوی نیویورکی را به خاطر دارند، می‌دانند که علاوه بر دو برج مرکز تجارت جهانی، برج سومی به نام «ساختمان شماره ۷ تجارت جهانی» هم فروریخت که پس از آن کمتر در نیوزها نام برده شد. اما موضوع اینجاست که در آن روز «بی بی‌سی» بازهم گاف داده بود و ۱۲ دقیقه زودتر از فروریختن برج یاد شده، نیوز آن را منتشر کرد! یعنی نیوز فروریختن «برج شماره ۷ تجارت جهانی» را در شرایطی داد که برج یاد شده هنوز سرپا بود و هیچ هواپیما یا شیء دیگری نیز به آن برخورد نکرده بود! «بی بی‌سی خیلی زود به گاف بزرگ خود پی برد و به بهانه خرابی تصویر، گزارش خود را از نیویورک خاتمه داد اما تصاویر یاد شده همچنان در آرشیو تاریخ باقی ماندند و امروز نیز موجود هستند.
غرض از این یادآوری ‌اشاره به نیوز پیشگویانه «بی بی‌سی» چند دقیقه قبل از پایان گیم ایران و پرتغال مبنی بر باخت ایران بود که البته تحقق نیافت! اما آیا می‌توان آن را دلیلی دانست مبنی بر اینکه باخت یاد شده از پیش برنامه ریزی شده بود؟ «کی روش» در کنفرانس مطبوعاتی پس از گیم به درستی‌اشاره داشت که رفتارهای داور گیم برای نباختن پرتغال انجام شد.

بازدید اپلیکیشن 7 , بازدید سایت 7