لحظاتی پس از انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در چابهار – عیال