ماجرای وجود موش در بیمارستان شهید فقیهی شیراز – عیال


ئیس بیمارستان شهید فقیهی شیراز با اشاره دست به دست شدن کلیپی مبنی بر وجود موش در یکی از بخش‌های تازه این بیمارستان گفت: فاضلاب و بخشی از تاسیسات شیراز در اطراف این بیمارستان سبب این موضوع شد.

علی اکبری افزود: موقعیت ویژه بیمارستان و قدمت ۷۵ ساله آن سبب شد تا با وجود تلاش بی‌وقفه مسئولان در کنترل کانال‌های متعدد فاضلاب موجود در بولوار زند، چنین اتفاقی رخ دهد.

بازدید اپلیکیشن 67 , بازدید سایت 67