مخالفت رسمی یک مقام مسئول با بازنشستگی خودش! – عیال


خراسان نوشت: تصویری از نامه معاون دانشگاه تبریز منتشر شده که با بازنشستگی خودش مخالفت کرده است.
این نامه هم انتقادات زیادی را روانه شبکه های اجتماعی کرده است.

کاربری نوشته: «واقعا برام سواله که یک مدیر بالادستی چجوری باید وضعیت خودش رو تعیین تکلیف کنه؟ مگه باید به خودش نامه بزنه؟!»

کاربر دیگری هم نوشته: «بار اولی نیست که این چیزها رو می بینیم. بعضی از مسئولان فکر می کنن همه چی دست اوناست!» کاربر دیگری هم نوشته: «ما نامه های مختلفی دیدیم. اما این جور نامه ها دیگه نوبره!»

بازدید اپلیکیشن 43 , بازدید سایت 43