ملک مطیعی در بیمارستان بستری شد – عیال


ناصر ملک مطیعی در بیمارستان بستری شد.

به گزارش سینما دیلی، فرزند ناصر ملک مطیعی به تایید این نیوز گفت: پدرم به علت نارسایی کلیه و تنگی نفس به بیمارستان آتیه منتقل شده و امیدواریم با رسیدگی بهتر حال ایشان مساعد شود.

بازدید اپلیکیشن 22 , بازدید سایت 22