مهاجم سابق تیم ملی ایتالیا به دلیل قاچاق اسلحه به دو سال زندان محکوم شد – عیال


وینچنزو یاکوئینتا، مهاجم سابق باشگاه های اودینزه و یوونتوس که در سال ۲۰۰۶ با تیم ملی ایتالیا، به قهرمانی جام جهانی رسید، در سال ۲۰۱۲ فوتبال را کنار گذاشت و به فعالیت های خطرناکی روی آورد.

به گزارش گل ایتالیا، یاکوئینتا پس از بازنشستگی، همراه با پدرش به همکاری با گروه مافیایی اندرانگتا در منطقه رجیوکالابریا پرداخت. در واقع یاکوئینتا همراه با پدرش به انتقال قاچاق گونه اسلحه به این گروه فعالیت داشته است. شش ماه پیش، گفته شد که این مهاجم سابق فوتبال ایتالیا قرار است به شش سال زندان محکوم شود اما امروز دادگاه حکم دو سال زندان برای وینچنزو یاکوئینتا و نوزده سال زندان را برای جوزپه یاکوئینتا، پدر وی اعلام کرد. وینچنزو و جوزپه یاکوئینتا، پس از اعلام حکم، آن را شرم آور و خنده دار دانستند.

منبع: طرفداری

بازدید اپلیکیشن 3 , بازدید سایت 3