موتورسواری سفیر آلمان در تهران – عیال


«میشائیل کلور ــ برشتولد» سفیر آلمان در تهران در توییتر خود تصاویری از موتورسواری در تهران را منتشر کرده است. سفیر آلمان از جمله سفرای اروپایی “فعال” در امور اجتماعی کشور است.

بازدید اپلیکیشن 5 , بازدید سایت 5