می توانیم غنی سازی ۲۰ درصد را ظرف ۴ روز در فردو راه اندازی کنیم – عیال


رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: اگر دستوری از مقامات ارشد نظام بیاید که ما در موردی مانند ۲۰ درصد بازگردیم، ما می توانیم در مورد «فوردو» ۲۰ درصد را در عرض ۴ روز راه اندازی کنیم.

به گزارش مهر، علی اکبر صالحی پس از حضور در کمیسیون انرژی مجلس در جمع نیوزنگاران در خصوص بازگشت پذیری به قبل از برجام گفت: ما در طول مذاکرات همواره این را مدنظر داشتیم که اگر طرف مقابل خلف وعده کرد، باید تمهیدات لازم را در بازگشت پذیری بیاندیشیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: به لطف خدا این کار انجام شده است. من نمی توانم وارد جزئیات شوم. اگر دستوری از مقامات ارشد نظام بیاید که ما در موردی مانند ۲۰ درصد بازگردیم، ما می توانیم در مورد «فردو» ۲۰ درصد را در عرض ۴ روز راه اندازی کنیم. این مساله در نوع خود حاوی پیام است.

صالحی افزود: بازگشت پذیری ما در موارد دیگر، بسیار وسیع تر از قبل خواهد بود. ما امیدواریم این اتفاق نیفتد اما اگر قرار باشد اتفاق بیفتد، یک چالش علمی خواهد بود که حتی سفیر فرانسه در واشنگتن به آمریکایی ها اعتراض کرده که اگر قرار باشد، ایران غنی‌سازی را در سطح وسیع تر و بالاتری پی بگیرد، ما باید چه کاری انجام دهیم.

بازدید اپلیکیشن 1 , بازدید سایت 1