نایک به سامان قدوس کفش نداد – عیال


چند روز قبل بود که اعلام شد کمپانی نایک گیمکنان تیم ملی را تحریم کرده و آنها نمی توانند از کفش های تولیدی این کمپانی استفاده کنند. اگر چه گفته شد که این نیوز به اشتباه ترجمه شده و شاگردان کی روش منعی برای استفاده از کفش های نایک ندارند اما انگار ماجرا به همین سادگی نیست. نیوزگزاری فارس از قول یک سایت سوئدی نوشته: سامان قدوس با توجه به اینکه با شرکت نایک قرارداد دارد ولی به خاطر تحریم ها هیچ کفشی را از سوی این شرکت برای این مسابقات دریافت نکرده است و این شائبه ایجاد شده که آیا تحریم های ورزشی هم علیه فوتبال ایران آغاز شده است؟

بازدید اپلیکیشن 185 , بازدید سایت 11