هفت گزینه شهرداری تهران انتخاب شدند/ محسن هاشمی نیست – عیال


اعضای شورای شهر تهران پس از رأی گیری برای انتخاب هفت گزینه از ۲۰ گزینه انتخابی برای شهرداری تهران، هفت نفر را به عنوان کاندیدای نهایی شهرداری تهران انتخاب کردند که بر این اساس؛

۱- سید محمد افشانی
۲- محمد ابراهیم انصاری لاری
۳- محمود حجتی
۴- سید محمودحسینی
۵- سمیع الله حسینی مکارم
۶- حجت‌الله میرازیی
۷- پیروز حناچی

به عنوان ۷ گزینه نهایی کاندیدای شهرداری تهران برای ارائه برنامه‌هایشان به شورای شهر تهران انتخاب شدند.

بازدید اپلیکیشن 18 , بازدید سایت 18