همچنان بر شرکت در افطار رییس‌جمهور تاکید دارم – عیال


جمشید مشایخی اعلام کرد که دست‌خط منتشر شده درباره هنرمندان تحریم‌کننده مراسم افطار رییس جمهور متعلق به خودش بوده است و معتقد است که باید در این مراسم افطار شرکت کرد.

به گزارش نیوزآنلاین، جمشید مشایخی که روز گذشته با دست‌خطی گیمگران را به وحدت و همدلی و حضور در افطار رئیس‌جمهور ترغیب کرده بود امروز بر این مهم تاکید کرد و افزود: امروز برخی از رسانه‌ها از تکذیب این دست‌خط نیوز داده‌اند در حالیکه بنده معتقدم باید در شرایط حساس امروز در این مراسم شرکت کرد.

او با تکذیب مطالب برخی از رسانه ها مبنی بر صحت نداشتن این دست‌خط تاکید کرد: دست‌خطی که دیروز مبنی بر حضور بنده در افطاری رئیس جمهور و در عین حال دعوت گیمگران به وحدت و همدلی در این شرایط از بنده منتشر شده کاملا صحیح است و بنده همچنان معتقدم باید در این مراسم حضور داشت.

بازدید اپلیکیشن 5 , بازدید سایت 5