هویت جانباختگان قهوه‌خانه اهواز مشخص شدند – عیال


تسنیم: هویت تمامی جانباختگان حادثه آتش سوزی قهوه‌خانه نوارس اهواز در بامداد ۱۴ فروردین توسط پزشک قانونی اهواز شناسایی شد.

اسامی کشته شدگان عبارتند از

۱- عادل عفری/فرزند:کریم

۲-فوائد غافلی/فرزند:عبدالحیسن(مالک قهوه خانه)

۳-محسن یاسری/فرزند:چوید

۴-علی محیسن سبهانی/فرزند:کاظم

۵-حسن حیدری/فرزند:مالح

۶-عدنان عفری/فرزند:خیراله

۷-علی افراوی/فرزند:احمد

۸-هاشم عفراوی/فرزند:رسول

۹-منصور عفراوی/فرزند:عبدالله

۱۰-هادی بنی تمیم/فرزند:حمید

۱۱-فرحان حردانی/فرزند:راهی

بازدید اپلیکیشن 10 , بازدید سایت 10