هیچ فاصله‌ای بین مردم و نظام و مسئولان وجود ندارد – عیال


سعید جلیلی با اشاره به قدرت ایران در جامعه جهانی گفت: بعد از گذشت ۴۰ سال دشمنان شکست خورده همچنان به دنبال توطئه هستند اما در منطقه ای که مملو از ناامنی است، امنیت ایران بی نظیر و مثال زدنی است. امنیت جامعه حاصل همراهی مردم با نظام است. هیچ فاصله ای بین مردم و نظام و مسئولان وجود ندارد ضمن اینکه مرزنشینان در امینت امروز جامعه، نقش اساسی و بسیار مهمی دارند.

به گزارش ایرنا، عضو تشخیص مصلحت نظام با اشاره به شکل گیری تمدن جدید اسلامی و الگوی های رفتای و فکری این تمدن اضافه کرد: ایران اسلامی امروز یک الگوی موفق برای همه ملت های آزادیخواه است. فعالیت های اقتصادی با این الگوی اسلامی شکل می گیرد چون نگاه ما به قله های ترقی است بنابراین جوانان نباید به حداقل های زندگی اکتفا کنند بلکه بدنبال پیشرفت و خلاقیت باشند.

بازدید اپلیکیشن 20 , بازدید سایت 20