وقتی روحانی با ترامپ اشتباه گرفته می شود! – عیال


روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: بیانیه‌ای به نام مجلس نیوزگان رهبری به مناسبت خروج آمریکا از برجام منتشر شده که نویسنده آن از رئیس جمهور خواسته به این خاطر از مردم عذرخواهی کند. به نظر می‌رسد نویسنده این بیانیه رئیس جمهور آمریکا را با رئیس‌جمهور کشورمان اشتباه گرفته و به جای آنکه خواستار عذرخواهی ترامپ از مردم ایران به خاطر عهدشکنی و خروج از برجام شود، از رئیس‌جمهور کشورمان خواستار عذرخواهی شده است!

بازدید اپلیکیشن 158 , بازدید سایت 158