پادگان نه؛ بگو آموزشگاه فنی- حرفه‌ای!


نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی جدید با هدف تبدیل سرگیم به حرفه‌آموزی نیوز داد.
یحیی کمالی‌پور ، درباره طرح جدید مجلس برای سرگیم با بیان اینکه «سرباز طی دو سال خدمت می‌کند و غالبا کار او نگهبانی و مسائل رزمی‌ است» اظهار داشت: ما در طرح جدید به دنبال آن هستیم که در کنار این مسائل رزمی آموزش حرفه و حرفه‌آموزی دنبال شود.

وی افزود: هدف از این موضوع این است که پس از اتمام خدمت سرگیم فرد بتواند حرفه خود را در جامعه دنبال کند، یعنی باید به گونه‌ای باشد که دوران سرگیم برای او ماندگار باشد.

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ما به تازگی این موضوع را به مرکز پژوهش‌ها ارسال کردیم تا در این خصوص نظرات کارشناسی خود را ارائه کند و پس از آن موضوع را به امضای نمایندگان بگذاریم.