پستچی قلابی اعدام شد – عیال


میزان: حکم اعدام پستچی قلابی که بیش از ۴۰ زن را مورد تعرض قرار داده بود ، امروز به اجرا درآمد.
قاضی مقیسه رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب استان تهران در رابطه با اجرای حکم پرونده پستچی قلابی گفت: حکم فردی که تحت عنوان پستچی در ساعات خلوت روز به منازل افراد مراجعه کرده و بیش از چهل زن را مورد تجاوز قرار داده بود، توسط دادگاه صادر شد.
وی گفت: متهم پس از صادر شدن حکم به رای اعتراض داشت که البته دیوان عالی کشور حکم صادره را تایید کرد.
قاضی مقیسه در رابطه با علت تاخیر در اجرای حکم گفت: علت تاخیر این بود که پس از تایید رای توسط دیوان عالی کشور متهم مجددا درخواست اعاده دادرسی داشت که باز مراحل اعاده دادرسی طی شد و اعاده دادرسی رد شد.
وی گفت: حکم پس از طی کردن مراحل قانونی نهایتا امروز اجرا شد.
قاضی مقیسه اظهار کرد: این حکم درستی برای همه اراذل و اوباش و مفسدین و کسانی است که به نوامیس مردم تجاوز کرده و در جامعه ایجاد نا امنی می‌کنند.

بازدید اپلیکیشن 43 , بازدید سایت 43