چرا سردار در بارسا یا رئال گیم نمی کند؟ – عیال


سردار آزمون در واکنش به اینکه چرا نتوانست از فرصت‌های گلزنی‎اش جلوی عمان بهتر استفاده کند، گفته: من اگر بخواهم همه توپ‌ها را گل کنم در بارسلونا و رئال مادرید گیم می‌کردم. برگزاری گیم‌ها در فاصله چهار روز یکبار مقداری ما را خسته می‌کند و تحت فشار قرار می‌دهد اما هیچ بهانه‌ای نیست و قبول دارم که توپ‌ها را خراب کرده‌ام.

مهاجم تیم ملی ادامه داد: بهترین مهاجمان دنیا هم یک روز دروازه خالی را بیرون می‌زنند. این جزئی از فوتبال است. اگر بخواهیم که همه توپ‌ها را گل کنیم بسکتبال گیم می‌کردیم.

بازدید اپلیکیشن 66 , بازدید سایت 66