گورخوابی در زابل – عیال


حسن شمشادی نیوزنگار صدا و سیما به انتشار عکس هایی در اینستاگرامش از گورخوابی در زابل نوشت:

گورخوابی را پیشتر در حومه پایتخت دیده بودیم؛ این مورد جدید از این نوع خواب را اینک در قبرستان قدیمی زابل می بینیم.

عکاس این صحنه های تاسف برانگیز و رقت آور می گفت: نامش اسماعیل است؛ اهل دزفول؛ و سالهای گذشته به این شهر تبعید شده.

آقا مصطفی حمزه ای اینم گفت که این عکسها رو به تاریخ ۲۹ خرداد ۹۷ ثبت و ضبط کرده.

برای اینکه یک بار دیگه سوء تفاهم پیش نیاد و تا برخی ها هنوز نیومدن تیترهای انحرافی بزنن و اصل موضوع رو به محاق ببرن؛ بگم که این عکس ها با عنوان گور خوابی در زابل در دوهفته گذشته در دهها منبع نیوزی استانی؛ کشوری ؛ داخلی و خارجی منتشر شده و اولین بار نیست.

بازدید اپلیکیشن 5 , بازدید سایت 5